Noodverlichting 
 

Goed werkende noodverlichting is van levensbelang. Klaassen Elektrotechniek kan uw noodverlichting installeren. Noodverlichtingwordt automatisch ingeschakeld bij het uitvallen van alleelektriciteit. Daarom is de lamp voorzien van zowel een aansluiting op hetlichtnetals van eenbatterijofnoodstroomvoedingdie de lamp indien nodig van elektriciteit voorziet. 

Door het installeren van noodverlichting kan worden voorkomen dat men in het geval van stroomuitval de weg naar buiten niet meer kan vinden. Ook in het geval vanbrand, zeker met de bijkomende rookontwikkeling, is het van groot belang dat aanwezigen tijdig de (nood-)uitgangen kunnen vinden. Bovendien kan een correcte verspreiding van de juiste types noodverlichting zorgen voor vermindering van paniek.  

In veelbouwbesluitenis de installatie van noodverlichting verplicht gesteld. Dit geldt met name voor gebouwen waarin zich veel personen bevinden, zoalskantoorpandenofstudentenhuizen.  

 
Wilt u meer weten over noodverlichting in uw gebouw? Neem dan vrijblijvend contact  op.  

 

201